O konceptu operativne sigurnosti

Svaka organizacija ima svoju jedinstvenu poslovnu aktivnost i u potrazi je za efektivnim načinima kako bi povećala svoju vrednost. Koncept operativne sigurnosti garantuje siguran rad i smanjenje troškova za kompanije i njihov menadžment.

Pruža tehničku podršku poslovanju i postaje glavni deo upravljanja rizikom.

Ovaj koncept je rezultat dugogodišnjih aktivnosti naših stručnjaka u oblasti upravljanja rizikom i menadžment sistemima, u saradnji sa različitim organizacijama širom sveta.

Osnovna KARAKTERISTIKA Koncepta operativne sigurnosti jeste shvatanje URS Holdinga da svaka organizacija ima svoju jedinstvenu poslovnu aktivnost. URS Holdings postaje vaš „partner“ koji vam može pomoći u sigurnom poslovanju, od čvrstog pridržavanja regulatornih standarda, održavanja menadžment i sertifikacionog sistema, do sistema osiguranja rizika koji pokriva sve procese vaše kompanije.
 

Operational Safety will
save your costs
and secure your business!

Correct and well-rounded
insurance against fortuities.

Ensuring compliance with
technical requirements, standards
and regulations.

Verification of products’
quality and safety.

Development of all
employees’ potential.

How to improve quality and management?
Through well-adjusted
management systems.

Everything begins with
legal compliance.

What is the goal of every company?
To do business effectively,
responsibly and safely.

Usluge URS Holdinga pružaju praktičnu poslovnu podršku i postaju glavni deo upravljanja rizikom danas.

Koncept operativne sigurnosti razvio se iz dugogodišnjeg iskustva upravljanja rizikom i sertifikacijom menadžment sistema, stečenog na osnovu saradnje i zahvaljujući varijabilnosti organizacija širom sveta.

PREDNOSTI pouzdanog i sigurnog poslovanja kompanije uključuju sposobnost URS Holdinga da pruži usluge na osnovu znanja, koje je u kontekstu upravljanja rizicima u toku poslovanja kompanije. Drugim rečima, može se reći da su sve poslovne potrebe pod kontrolom, bez obzira na to da li su usklađivanja sa važećim propisima, sistemima upravljanja, kvalitetom proizvoda, kontrola ili provera i odgovarajućeg osiguranja.

KORISTI pouzdane operativne sigurnosti rezultat su uglavnom činjenice da zaposleni u URS Holdingu rade na zajedničkim potrebama kupaca. Pored toga, dodata vrednost za kupca rezultat je „one-stop-shop" pristupa u sferi pouzdane operativne sigurnosti.

United Registrar of Systems - South d.o.o.
Bulevar Dr Zorana Đinđića 15, lokal 1
18000, Niš
Republic of Serbia
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Lista cookies i możliwość ich wyłączenia jest dostępna w przeglądarce. Akceptuję, zamknij ostrzeżenie.