Politika

Izjava o politici

Politika URS Holdings Ltd. Grupe je da:

  1. Pruži usluge koje su korisne, pristojne i efikasne.
  2. Omogući da usluge budu primenljive i da obezbedi pogodnosti za korisnika, ukoliko je to moguće.
  3. Pruži usluge po konkurentskim cenama.
  4. Zadrži ili proširi akreditovane usluge u kojima korisnik zahteva takvu akreditaciju.

Ciljevi i zadaci

Ciljevi i zadaci URS Holdinga nisu se promenili od samog osnivanja Kompanije i Holdinga, a oni su:

  1. Međunarodni pružaoci usluga upravljanja rizicima, koji se odnosi na aktivnosti kao što su Provera sistema menadžmenta, Sertifikacija, Kontrola i ostale usluge koje se odnose na upravljanje rizicima.
  2. Ponuda širokog spektra oblasti u okviru gore navedenih usluga, u nastojanju da postane  "One-Stop-Shop" za korisnike.
  3. Ponuda integrisanih usluga javnim prikazivanjem akreditacije od strane nadležnih državnih organa.

Upozorenja za korisnike

U skladu sa našom politikom, ciljevima i zadacima, podržavamo principe akreditacije kako bi omogućili da je ono što radimo zasnovano na Međunarodnim usaglašenim pravilima registra i ponosimo se  transparentnošću načina na koji radimo.

Neki Registri  i sertifikaciona tela ili nemaju nijedan oblik akreditacije ili nemaju akreditaciju koja je međunarodno priznata od strane vlade ili njihovih imenovanih tela.

Uvek proverite da li je Registrar ili certifikaciono telo sa kojim želite da sarađujete akreditovano od strane odgovarajućeg tela, da li je član ZáložkaMeđunarodnog akreditacionog foruma (IAF) ili potpisnik Multilateralnog sporazuma (MLA).

Za više informacija, kontaktirajte UKAS u Velikoj Britaniji i obratite pažnju na upozorenja vlade Velike Britanije – proverite njihov izveštaj preko BIS-a, koji upućuje na takva upozorenja, u skladu sa:

"BIS je dalje savetovao predstavnike sertifikovanih organizacija u Velikoj Britaniji da:

"Akreditacija" u smislu Uredbe može se dobiti (u Velikoj Britaniji) samo od Službe za akreditaciju Velike Britanije (UKAS) u svojstvu uredbe.

Svaka organizacija zbog toga koja zahteva da bude akreditovana u smislu uredbe, a kada to nije učinjeno, može da bude proglašena krivom za prekršaj na osnovu Zaštite poslovanja iz Pogrešnih marketinških propisa 2008 (Zakonski instrument 2008/1276).

Sertifikaciona tela ili predstavničke organizacije treba da upute takve slučajeve Trgovinskim standardima ili Kancelariji za fer trgovinu u prvom slučaju.

United Registrar of Systems - South d.o.o.
Bulevar Dr Zorana Đinđića 15, lokal 1
18000, Niš
Republic of Serbia
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Lista cookies i możliwość ich wyłączenia jest dostępna w przeglądarce. Akceptuję, zamknij ostrzeżenie.