Telekomunikacije, kompanije za pružanje IT usluga, proizvođači softvera, cloud rešenja

Obezbeđivanje visoko kvalitetnih IT i telekomunikacionih usluga podrazumeva više od rada sa najboljim programerima i IT stručnjacima. Da bi obezbedila sigurnost svih svojih usluga kompanija mora da sprovede sve prateće aktivnosti, u skladu sa zakonom. Rad bez problema – Pouzdana operativna sigurnost može se postići putem identifikacije zakonskih zahteva (zakonska provera – Due diligence), sertifikacijom sistema upravljanja u skladu sa ISO standardima, proizvoda i obuke osoblja i sertifikacijom, proverama i kontrolom tehničke opreme i analiza rizika kako bi se obezbedilo odgovarajuće osiguranje.

Sertifikacija i kontrola IT i telekomunikacionih usluga

URS pomaže u pružanju IT i telekomunikacionih usluga kroz svoj koncept pouzdane operativne sigurnosti i rada bez problema:

  • Identifikovanjem pravnih zahteva za vaše poslovanje i njegove posebne oblasti
  • Obezbeđivanje usaglašenosti sa pravnim zahtevima, sprečavanje sankcija i finansijskih gubitaka
  • Sertifikacionom revizijom se utvrđuje da li su međunarodni korporativni ISO standardi ispunjeni
  • ISO sertifikacija obezbeđuje konkurentsku prednost

Prednosti našeg kompleksnog rešenja

Sve URS usluge i sertifikati su međunarodno priznati i važeći širom sveta.

  • URS dostavlja vašu sertifikaciju sa međunarodno priznatom akreditacionom oznakom, npr.: UKAS, DAkkS
  • URS stručnjaci imaju ogromno međunarodno iskustvo
  • URS pokazuje pragmatičan pristup svojim uslugama
  • URS nudi širok portfolio akreditovanih standarda, tako da naši korisnici nisu ni u kom smislu ograničeni
  • koristimo CSI – Indeks zadovoljstva korisnika, zato što želimo da znamo koliko su zadovoljni naši korisnici
Brzi kontakt

Zakonodavstvo
Svaka kompanija mora da dokaže da ispunjava zakonske zahteve i da je u toku sa svim izmenama i dopunama.

Health & Safety Due Dilligence
Informacja
Information Security Due Dilligence
Informacja
Information Security Due Dilligence
Informacja

ISO Sertifikacija
Upotrebom međunarodnih akreditacionih oznaka, npr.: UKAS, DAkkS vaša organizacija će se smatrati prestižnom.

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

Informacja
OHSAS 18001

Sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Informacja
ISO 27001

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću informacija

Informacja
TL 9000

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom za telekomunikacione usluge

Informacja
ISO 20000-1

Sertifikacija sistema menadžmenta IT uslugama

Informacja
ISO 50001

Sertifikacija sistema menadžmenta energijom

Informacja
ISO 22301

Sertifikacija sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja

Informacja
ISO 10002

Sertifikacija sistema menadžmenta

Informacja
ISO 26000

Društvena odgovornost

Informacja
ISO 28000

Sistem menadžmenta bezbednošću u lancu snabdevanja

Informacja
ISO 31000

Upravljanje rizicima

Informacja
Prikaži više proizvoda

Kontrola i revizija
Obezbediti siguran rad zahvaljujući ispunjavanju zakonskih zahteva i sprečavanju finansijskih gubitaka.

Revizija aparata za gas
Informacije
Komprimovanog vazduha
Informacije
Audyt luk
Informacije
Osiguranje kvaliteta
Informacije

Osiguranje
Pravilno osiguranje rizika smanjuje efekte mogućih finansijskih gubitaka uzrokovanih nepravilnom identifikacijom i procenom rizika. Ovo se odnosi i na kompanije i na pružaoce osiguranja.

Analiza rizika za osiguranje
Informacije

Reference

Telmark Serwis Sp. z o.o.

encja.com Spółka Akcyjna

Nexio Management Sp. z o.o.

Telzas

United Registrar of Systems - South d.o.o.
Bulevar Dr Zorana Đinđića 15, lokal 1
18000, Niš
Republic of Serbia
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Lista cookies i możliwość ich wyłączenia jest dostępna w przeglądarce. Akceptuję, zamknij ostrzeżenie.